Untitled Document
Örnek Olgular
Mitolojide Androloji
Sanat ve Androloji
Basından Haberler

Tüm sorular ve danışmak istediğiniz konular için tıklayınız

SLAYT GÖSTERİLERİ

HİPOGONADOTROPİK HİPOGONADİZİMDE KLİNK DEĞERLENDİRİM

TAD 8-11 Haziran 2005 İZMİR

SPERM MOTİLİTESİ VE METABOLİZMASI

TAD Aralık 2004 ANKARA

ANDROLOJİDE GÜNCEL GELİŞMELER VE ZOR OLGULAR KONGRESİ: Varikosel tanısı

TAD 10-12 Haziran 2004 İSTANBUL

ANDROLOJİDE GÜNCEL GELİŞMELER VE ZOR OLGULAR KONGRESİ: NOA olgularında testislerden sperm elde etmede en iyi yöntem

TAD 10-12 Haziran 2004 İSTANBUL

ANDROLOJİDE GÜNCEL GELİŞMELER VE ZOR OLGULAR KONGRESİ: TESE'de hücre bulma şansını predikte ettirecek faktörler

TAD 10-12 Haziran 2004 İSTANBUL

İNFERTİLİTEDE TRUG, Enfeksiyon araştırması, Doppler, Genetik inceleme

TÜD Bölgesel Toplantıları KAYSERİ 22 Mayıs 2004

ANDROLOJİDE İNFERTİLİTE VE EMPOTANS TEDAVİSİNDE KÖK HÜCRE KULLANIMI

I. Ulusal Klinik Pratikte Kök Hücre ve Gen Tedavisi Kongresi
7-9 Mayıs 2004 İSTANBUL

HAYAL AMA GERÇEK: Kök hücre kullanılarak infertilite tedavisi

Ankara Ürologlar Derneği Toplantıları Nisan 2004

AROMATAZ İNHİBİTÖRLERİNİN ERKEKTE KULLANIMI

Türk Androloji Derneği Eğitim Toplantıları Ocak 2004 ANKARA

EREKTİL DİSFONKSİYONDA GÜNCEL TANI TEDAVİ YAKLAŞIMI

Bayındır Tıp etkinlikleri 18-20/Eylül/2003

NONOBSTRÜKTİF AZOOSPERMİDE EN İYİ SPERM ELDE ETME UYGULAMALARI 2002-2003 güncellemesi

5. Türk Androloji Derneği Ulusal Androloji Kongresi
5-7/06/2003 İstanbul

SPERM DNA HASARLARININ IVF/ICSI ÜZERİNE ETKİSİ VE TEDAVİ ÇALIŞMALARI

V. Türk-Alman Jinekoloji Derneği ve II. Reproductive Medicine Tartışmalı Konular ve Çözümler Ortak Kongresi 16-20 Mayıs 2003 Antalya

ENFEKSİYON VE İNFERTİLİTE PATOFİZYOLOJİSİ

Genitoüriner Enfeksiyonlar Sempozyumu
22-25 Mayıs 2003 Kapadokya

PREMATÜR EJAKULASYON VE ANDROLOJİK YAKLAŞIM

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji-Psikiyatri Bahar Toplantıları
4 Mayıs 2003 ISPARTA

ÜREMEYE YARDIMCI TEKNİKLERE ERKEĞİN HAZIRLANMASI
YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ SEMPOZYUMU

22-25 Nisan 2003 Çeşme İZMİR 

ANDROLOJİ LABORATUVARINDA KALİTE KONTROLÜ VE STANDARDİZASYON
V. Türk-Alman Jinekoloji Derneği ve II. Reproductive Medicine Tartışmalı Konular ve Çözümler Ortak Kongresi 16-20 Mayıs 2003 Antalya


İnfertil erkeklerde sperm DNA hasarları sıklığı ve FSH ile tedavisi
Ankara-Etap Altınel 22/03/2003'de sunuldu


Spermin kapasitasyonu, hiperaktif motilite ve akrozom reaksiyonu
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı'nda sunuldu - 19/12/2002


TESE ile alınan dokunun mekanik ve enzimatik ayrıştırılması, antioksidan E-vitamini kullanımı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tüp Bebek Ünitesi'nde sunuldu - 13/12/2002


Nonobstrüktif azoospermi
17. Ulusal Üroloji Kongresi Türk Androloji Derneği Toplantısı 5-10 Ekim 2002, Antalya


Azoospermi plgularında sperm elde etme uygulamalarına pratik yaklaşım ve teknik
17. Ulusal Üroloji Kongresi 5-10 Ekim 2002, Antalya


İNFERTİLİTE TEDAVİSİNDE ÜRO-ANDROLOĞUN DEĞİŞEN ROLÜ
İstanbul 2002 Cinsel Fonksiyon Bozuklukları ve İnfertilite Kongresi


TESE ile sperm eldesinde Mekanik ve Enzimatik yöntemlerin karşılaştırılması
Modern Art and Andrology in the 2000's kongresi; 3-6 Mayıs Antalya


Cinsel Fonksiyon Bozukluklarında Güncel Tetkik-Tedavi Algoritmi
TAD 4. Androloji Kongresi, 2001


Nonobstrüktif Azoospermi olgularında açık biyopsi ve mikro-TESE'nin karşılaştırması
Türk-Alman Jinekoloji Derneği 4. Kongresi Antalya 30 Mayıs - 3 Haziran 2001


Erkek Faktörü İnfertilite Olgularında Üremeye Yardımcı Teknikler
Ankara 2001


 

 ANA SAYFA | HASTALAR İÇİN | ÖRNEK OLGULAR | KLİNİK ANDROLOJİ | YAŞLANAN ERKEK - ANDROPOZ
AKADEMİK DOSYALAR | DERS NOTLARI | BİLİMSEL TOPLANTILAR | MİTOLOJİDE ANDROLOJİ
SANAT ve ANDROLOJİ | BASINDAN HABERLER | MAKALE TARAMA | DERGİLER | DİĞER SİTELER | İLETİŞİM